Som l'escola dels més petits i el primer graó del sistema educatiu. A l'Abellerol entenem l'etapa educativa 0-3 com una de les etapes més rellevants en la història personal de l'Infant, en la que aquest és plenament capaç, actiu i receptiu en tots els aspectes del seu desenvolupament. 

La nostra escola té com a finalitat proporcionar als infants més petits a més d'una funció assistencial, situacions educatives per al progressiu descobriment i creixement personal.


Calapisca

Pensem que l'Infant és un ésser competent i protagonista actiu en el seu aprenentatge. Té una curiositat i desig d'aprendre que des de l'escola aprofitem, tot oferint als infants propostes de joc flexibles i engrescadores que els permetin avançar en el seu desenvolupament i adquisició d'autonomia. 

Davant l'evidència que no hi ha dues persones igual, des de la Llar tenim en compte els diferents trets individuals dels nostres alumnes, els seus ritmes i necessitats concretes.

Ens definim com una escola laica i integradora, que no exclou ningú. Treballem amb respecte i valorant de forma positiva la diversitat. Respecte als altres, al medi ambient, solidaritat, responsabilitat, col·laboració, igualtat, llibertat, integració i interculturalitat són valors i principis del nostre centre. 

METODOLOGIA

A l'Abellerol entenem la metodologia de les primeres edats de forma global. Treballem  a partir dels interessos dels propis infants i partint dels seu entorn més proper. Els hi propiciem diferents situacions d'aprenentatge, tot estimulant la curiositat, l'interès per descobrir i explorar.