Som l'escola dels més petits i el primer graó del sistema educatiu. A l'Abellerol entenem l'etapa educativa 0-3 com una de les etapes més rellevants en la història personal de l'Infant, en la que aquest és plenament capaç, actiu i receptiu en tots els aspectes del seu desenvolupament. 

La nostra escola té com a finalitat proporcionar als infants més petits a més d'una funció assistencial, situacions educatives per al progressiu descobriment i creixement personal.


Calapisca

Pensem que l'Infant és un ésser competent i protagonista actiu en el seu aprenentatge. Té una curiositat i desitg d'aprendre que des de l'escola aprofitem, tot oferint als infants propostes de joc flexibles i engrescadores que els pemetin avançar en el seu desenvolupament i adquisició d'autonomia. 

Davant l'evidència que no hi ha dues persones igual, des de la LLar tenim en compte els diferents trets individuals dels nostres alumnes, els seus ritmes i necessitats concretes.

Ens definim com una escola laica i integradora, que no exclou ningú. Treballem amb respecte i valorant de forma positiva la diversitat. Respecte als altres, al medi ambient, solidaritat, responsabilitat, col.laboració, igualtat, llibertat, integració i interculturalitat són valors i principis del nostre centre. 

METODOLOGIA

A l'Abellerol entenem la metodologia de les primeres edats de forma global. Treballem les diferents àreas de coneixement a partir dels interessos dels propis infants i partint dels seu entorn més proper. Els hi propiciem diferents situacions d'aprenentatge, tot estimulant la curiositat, l'interès per decobrir i explorar a través de la Panera dels tresors, el Joc Heurístic i les activitats d'experimentació. 

Panera dels tresors (4m - 1any)
Joc Heurístic (1 -2 anys)

Experimentacions (2 a 3 anys)


Treballen les tradicions i les festes populars emmarcades dins les diferents estacions de l'any. Aquestes són un mitjà idoni per proporcionar a l'infant activitats col.lectives, on poder compartir i vivenciar en grup. Són una font d'il.lusions que afavoreixen la seva creativitat imaginativa i la seva cohesió al grup. 

Realitzem diferents projectes d'expressió plàstica, corporal i musical, i duem a terme durant el curs diferents unitats didàctiques sobre la família, el cos i els oficis dels noms de les aules. A més a més, formem part del programa d'escoles verdes i duem a terme moltes activitats encaminades a la sostenibilitat del centre i la cura pel medi ambient. 

AMBIENTS DE LLIURE CIRCULACIÓ

A partir del gener, amb els infants grans de l'escola treballem en ambients de lliure circulació. Són una manera de treballar que es fonamenta bàsicament en una pedagogia lliure i activa. L'infant és el principal agent del seu aprenentatge, fa els seus descobriments mitjançant la pràctica i interioritza així nous coneixements. Cadascú ho fa des del seu procés individual, al seu ritme i sense imposicions. Tenim tres ambients creats: lògic-matemàtic, artístic i d'experimentació i és el propi infant qui escull en cada moment on vol anar. El paper de l'adult és el d'acompanyant, per ajudar i col.laborar en el moment que el nen ho demana, però en cap cas per dirigir la descoberta lliure de l'infant.